Kto je kto v EÚ

Kto je kto v Európskej rade

http://www.european-council.europa.eu/the-institution/whos-who-in-the-european-council?lang=sk

Kto je kto v Rade EÚ

http://www.consilium.europa.eu/contacts/whos-who-in-the-council?lang=sk

Kto je kto v Európskom parlamente

http://www.europskyparlament.sk/view/sk/Kto_je_kto.html

Kto je kto na Súdnom dvore Európskej únie

Kto je kto v Európskej komisii

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/index_sk.htm

Kto je kto na Zastúpení Európskej komisie v SR

http://ec.europa.eu/slovensko/team_sk.htm

Osobnosti histórie európskej integrácie

Robert Schuman

Jean Monnet

Alcide de Gasperi