Projekt: Odhalené záhady o Európskej únii

Cieľom projektu je podpora a rozšírenie vzdelávania študentov stredných škôl, v rámci náuky o spoločnosti (občianskej náuky) o problematiku fungovania Európskej únie, histórie európskej integrácie, príčinách vzniku EÚ, jej úlohách, politikách, rozhodovacích mechanizmoch, inštitucionálnom usporiadaní, spolupráci jej členských štátov vrátane zapojenia Slovenskej republiky, základných práv a povinností občanov Únie.

Aktivity v rámci projektu:

  1. zriadenie webovej stránky o Európskej únii osobitne pre učiteľov a študentov, ktorá dostupnou formou poskytne odpovede na všetky dôležité a najčastejšie otázky o fungovaní EÚ, vysvetlenie viacerých záhad a nesprávne interpretovaných faktov, vrátane interaktívnych prezentácií, študijných osnov, skúšobných testov a pomôcok
  2. vypracovanie tlačenej verzie praktického manuálu pre učiteľov stredných škôl ako dostupná a spoľahlivá pomôcka pri výuke predmetu náuka o spoločnosti
  3. tri regionálne (Bratislava, Banská Bystrica, Košice) vzdelávacie semináre pre učiteľov stredných škôl o európskej integrácii, Európskej únii, najnovších poznatkoch a vývoju.

Každý účastník regionálneho vzdelávania dostane bezplatne jeden výtlačok praktického manuálu o EÚ, vysvetlíme tiež používanie webovej stránky, upozorníme na najčastejšie nesprávne fakty o EÚ a odpovieme na prípadné otázky.

Lektormi seminárov budú vysokoškolskí pedagógovia zaoberajúci sa výskumom európskej integrácie:

Ak máte záujem o účasť na seminári, pošlite nám svoje kontaktné údaje na euroiuris@euroiuris.sk a pošleme Vám aktuálne informácie o mieste a čase konania seminára. Informácie budú dostupné aj na tejto stránke!