Pre študentov

Cieľom tejto webovej stránky o EÚ je poskytnúť študentom stredných škôl stručný a aktuálny výklad fungovania Európskej únie, ktorý im bude nápomocný pri štúdiu tejto problematiky ako základný zdroj informácií.

Znalosť problematiky Európskej únie je v súčasnosti overovaná nielen v rámci prijímacích pohovorov na takmer všetky vysoké školy spoločenskovedného zamerania, ale aj pohovorov na rôzne posty v štátnych inštitúciách a firmách obsadzovaných absolventmi stredných škôl, najmä gymnázií či obchodných akadémií.

Aj z týchto dôvodov by súčasťou znalostí, s ktorými prichádzajú stredoškoláci k maturite, mala byť problematika európskej integrácie, vzniku Európskej únie, jej vývoja, inštitucionálneho fungovania, rozhodovacieho mechanizmu, legislatívnych právomocí, jednotlivých oblastí politík, vzťahov k jej členským štátom a ich občanom, ako aj jej medzinárodných vzťahov k okolitému svetu.

Rámec fungovania Európskej únie však nie je jednoduchý a vždy dostatočne prehľadný. V rámci Európskej únie sú rôzne formy spolupráce a rôzna mieru zapojenia inštitúcií Únie na strane jednej a členskými štátmi Únie na strane druhej. Pri štúdiu akýchkoľvek informácii o EÚ je nutné byť vždy opatrný.