Kto je kto v EÚ

Európska únia funguje prostredníctvom svojich inštitúcií, orgánov, výborov, úradov a agentúr, ktorých rozhodujúcou súčasťou sú jej zamestnanci, funkcionári, napĺňajúci politiky – právomoci EÚ prostredníctvom rôznorodej činnosti (najmä legislatívnej).

Kto sú títo ľudia?

Kto je kto v Európskej rade

http://www.european-council.europa.eu/the-institution/whos-who-in-the-european-council?lang=sk

Kto je kto v Rade EÚ

http://www.consilium.europa.eu/contacts/whos-who-in-the-council?lang=sk

Kto je kto v Európskom parlamente

http://www.europskyparlament.sk/view/sk/Kto_je_kto.html

Kto je kto na Súdnom dvore Európskej únie

Kto je kto v Európskej komisii

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/index_sk.htm

Kto je kto na Zastúpení Európskej komisie v SR

http://ec.europa.eu/slovensko/team_sk.htm

Zakladatelia EÚ (Európskych spoločenstiev z rokov 1950 - 1958)

Robert Schuman

Jean Monnet

Alcide de Gasperi

Konrad Adenauer

Joseph Bech

Johan Willem Beyen

Winston Churchill

Walter Hallstein

Sicco Mansholt

Paul-Henri Spaak

Altiero Spinelli